Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+2C879
Tổng nét: 13
Bộ: á 襾 (+7 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ác bá (người cậy mạnh hiếp yếu)