Có 1 kết quả:

ngộn
Âm Nôm: ngộn
Unicode: U+2C89E
Tổng nét: 10
Bộ: ngôn 言 (+3 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngộn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngồn ngộn