Có 1 kết quả:

ngợi
Âm Nôm: ngợi
Unicode: U+2C8B1
Tổng nét: 15
Bộ: ngôn 言 (+8 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngợi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngợi khen