Có 1 kết quả:

bịa
Âm Nôm: bịa
Unicode: U+2C8C8
Tổng nét: 19
Bộ: ngôn 言 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bịa

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)