Có 1 kết quả:

mẹo
Âm Nôm: mẹo
Unicode: U+2C8CC
Tổng nét: 21
Bộ: ngôn 言 (+13 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mẹo

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mưu mẹo