Có 1 kết quả:

chú
Âm Nôm: chú
Tổng nét: 7
Bộ: ngôn 言 (+5 nét)
Unicode: U+2C8E3
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/1

chú

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chú tâm, chú trọng; chú thích; chú bác