Có 1 kết quả:

hổ
Âm Nôm: hổ
Tổng nét: 10
Bộ: ngôn 言 (+8 nét)
Unicode: U+2C900
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/1

hổ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nễ biệt hổ nhân (đừng có bịp tôi)