Có 1 kết quả:

phỗng
Âm Nôm: phỗng
Unicode: U+2C946
Tổng nét: 20
Bộ: thỉ 豕 (+13 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phỗng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thằng phỗng