Có 1 kết quả:

bán
Âm Nôm: bán
Unicode: U+2C953
Tổng nét: 12
Bộ: bối 貝 (+5 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bán

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bán hàng