Có 1 kết quả:

nàn
Âm Nôm: nàn
Tổng nét: 21
Bộ: bối 貝 (+16 nét)
Unicode: U+2C96C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nàn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nghèo nàn