Có 1 kết quả:

đỏ
Âm Nôm: đỏ
Unicode: U+2C984
Tổng nét: 22
Bộ: xích 赤 (+16 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đỏ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đắt đỏ; đỏ đen; màu đỏ; lòng đỏ