Có 1 kết quả:

kháu
Âm Nôm: kháu
Unicode: U+2C9A8
Tổng nét: 12
Bộ: túc 足 (+5 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

kháu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

kháu khỉnh