Có 1 kết quả:

rảo
Âm Nôm: rảo
Tổng nét: 15
Bộ: túc 足 (+8 nét)
Unicode: U+2C9B6
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

rảo

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

rảo bước