Có 1 kết quả:

cuổn
Âm Nôm: cuổn
Unicode: U+2C9B8
Tổng nét: 15
Bộ: túc 足 (+9 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

cuổn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)