Có 1 kết quả:

đủ
Âm Nôm: đủ
Unicode: U+2C9BC
Tổng nét: 16
Bộ: túc 足 (+8 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đủ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đầy đủ; no đủ; tháng đủ