Có 1 kết quả:

tin
Âm Nôm: tin
Unicode: U+2C9BF
Tổng nét: 16
Bộ: túc 足 (+9 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tin

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tin (chân)