Có 1 kết quả:

men
Âm Nôm: men
Unicode: U+2C9C6
Tổng nét: 17
Bộ: túc 足 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

men

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

men theo