Có 1 kết quả:

tới
Âm Nôm: tới
Unicode: U+2C9D0
Tổng nét: 18
Bộ: túc 足 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tới

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tới nơi; tới tấp