Có 1 kết quả:

noi
Âm Nôm: noi
Unicode: U+2C9D7
Tổng nét: 20
Bộ: túc 足 (+13 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

noi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

noi theo