Có 1 kết quả:

so
Âm Nôm: so
Unicode: U+2C9FA
Tổng nét: 17
Bộ: xa 車 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

so

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

so le, so sánh