Có 1 kết quả:

sau
Âm Nôm: sau
Unicode: U+2C9FB
Tổng nét: 18
Bộ: xa 車 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

sau

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trước sau, sau cùng, sau này