Có 1 kết quả:

lui
Âm Nôm: lui
Unicode: U+2C9FE
Tổng nét: 20
Bộ: xa 車 (+13 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lui

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lui ra