Có 1 kết quả:

ớt
Âm Nôm: ớt
Unicode: U+2CA16
Tổng nét: 8
Bộ: tân 辛 (+1 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ớt

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

quả ớt