Có 1 kết quả:

phết
Âm Nôm: phết
Unicode: U+2CA19
Tổng nét: 12
Bộ: tân 辛 (+5 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phết

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cay ra phết