Có 1 kết quả:

chia
Âm Nôm: chia
Unicode: U+2CA1F
Tổng nét: 7
Bộ: sước 辵 (+4 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chia

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phân chia, chia chác, chia rẽ; chia tay; phép chia