Có 1 kết quả:

lên
Âm Nôm: lên
Unicode: U+2CA20
Tổng nét: 7
Bộ: sước 辵 (+4 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lên

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lên trên; đi lên