Có 1 kết quả:

đông
Âm Nôm: đông
Unicode: U+2CA2E
Tổng nét: 11
Bộ: sước 辵 (+8 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đông

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)