Có 2 kết quả:

chởtrở
Âm Nôm: chở, trở
Unicode: U+2CA31
Tổng nét: 11
Bộ: sước 辵 (+7 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

chở

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chuyên chở, chở hàng

trở

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trở lại, trở về