Có 1 kết quả:

bám
Âm Nôm: bám
Unicode: U+2CA35
Tổng nét: 11
Bộ: sước 辵 (+8 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bám

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bám vịn; bám sát