Có 1 kết quả:

tóc
Âm Nôm: tóc
Unicode: U+2CA3B
Tổng nét: 13
Bộ: sước 辵 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tóc

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đầu tóc, tóc tơ; dây tóc