Có 1 kết quả:

chở
Âm Nôm: chở
Unicode: U+2CA45
Tổng nét: 14
Bộ: sước 辵 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chở

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chuyên chở, chở hàng