Có 1 kết quả:

phắt
Âm Nôm: phắt
Unicode: U+2CA49
Tổng nét: 15
Bộ: sước 辵 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phắt

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đứng phắt dậy