Có 1 kết quả:

ngón
Âm Nôm: ngón
Unicode: U+2CA4B
Tổng nét: 15
Bộ: sước 辵 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngón

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngón tay; ngón nghề