Có 1 kết quả:

về
Âm Nôm: về
Unicode: U+2CA4D
Tổng nét: 15
Bộ: sước 辵 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

về

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đi về, về già