Có 1 kết quả:

phăng
Âm Nôm: phăng
Unicode: U+2CA4F
Tổng nét: 15
Bộ: sước 辵 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phăng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phăng phăng chạy tới