Có 1 kết quả:

gặp
Âm Nôm: gặp
Tổng nét: 15
Bộ: sước 辵 (+13 nét)
Unicode: U+2CA54
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

gặp

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

gặp gỡ; gặp dịp