Có 1 kết quả:

đuổi
Âm Nôm: đuổi
Unicode: U+2CA5B
Tổng nét: 17
Bộ: sước 辵 (+14 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đuổi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đánh đuổi; theo đuổi; xua đuổi