Có 1 kết quả:

khắp
Âm Nôm: khắp
Unicode: U+2CA62
Tổng nét: 17
Bộ: sước 辵 (+14 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

khắp

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

khắp bốn phương, khắp nơi