Có 1 kết quả:

mắn
Âm Nôm: mắn
Unicode: U+2CA69
Tổng nét: 17
Bộ: sước 辵 (+15 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mắn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

may mắn