Có 1 kết quả:

xây
Âm Nôm: xây
Unicode: U+2CA6D
Tổng nét: 20
Bộ: sước 辵 (+17 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

xây

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

xây vần, xây tròn (xoay vần, xoay tròn)