Có 1 kết quả:

sít
Âm Nôm: sít
Unicode: U+2CA72
Tổng nét: 21
Bộ: sước 辵 (+18 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

sít

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vừa sít