Có 1 kết quả:

ấp
Âm Nôm: ấp
Unicode: U+2CA81
Tổng nét: 14
Bộ: tiết 卩 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ấp

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ấp trứng