Có 1 kết quả:

quê
Âm Nôm: quê
Unicode: U+2CAC0
Tổng nét: 17
Bộ: lý 里 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

quê

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

quê hương