Có 1 kết quả:

lếch
Âm Nôm: lếch
Tổng nét: 12
Bộ: kim 金 (+4 nét)
Unicode: U+2CAC2
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lếch

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lếch xếch