Có 1 kết quả:

oa
Âm Nôm: oa
Tổng nét: 15
Bộ: kim 金 (+7 nét)
Unicode: U+2CADA
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

oa

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

oa (cái nồi)