Có 1 kết quả:

la
Âm Nôm: la
Unicode: U+2CAE4
Tổng nét: 16
Bộ: kim 金 (+8 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

la

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thanh la (một loại chiêng)