Có 1 kết quả:

gấm
Âm Nôm: gấm
Unicode: U+2CB03
Tổng nét: 19
Bộ: kim 金 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

gấm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

gấm vóc