Có 1 kết quả:

vốn
Âm Nôm: vốn
Unicode: U+2CB0C
Tổng nét: 21
Bộ: kim 金 (+13 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vốn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tiền vốn