Có 1 kết quả:

chuông
Âm Nôm: chuông
Unicode: U+2CB10
Tổng nét: 21
Bộ: kim 金 (+13 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chuông

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chuông chắn (vuông vắn)