Có 1 kết quả:

thuật
Âm Nôm: thuật
Unicode: U+2CB38
Tổng nét: 10
Bộ: kim 金 (+5 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/1

thuật

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thuật (kim dài)